وضعیت بازار رقابت در صنعت بیمه PDF چاپ نامه الکترونیک
چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۱ ساعت ۱۰:۴۶

معصوم ضمیری مدیرعامل بیمه پاسارگاد ، درخصوص وضعیت بازار رقابت بین شرکت های بیمه گفت: طی سال های اخیر بازار بیمه کشور شاهد دو تغییر اساسی بوده است.

تغییراول؛ تاسیس و راه اندازی شرکت های بیمه جدید توسط بخش خصوصی و تغییر دوم؛ حذف نظام تعرفه از بازار بیمه کشور. به گفته ضمیری، درحالیکه شرکت های بیمه تازه تاسیس به اندازه کافی رشد نکرده بودند و نیاز به حمایت های مقطعی در خصوص آنها احساس می شد به یکباره آزادسازی نرخ ها آغاز شد. این کارشناس بیمه در ادامه اظهار داشت: در این شرایط به جای تقویت مراقبت از نرخ های بازار و تشدید نظارت بر اساس تعرفه ها با وجود اینکه خصوصی سازی  هنوز در ابتدای راه بود، ناگهان آزاد سازی نیز صورت پذیرفت.

مدیر عامل بیمه پاسارگاد اظهار کرد: این دو اتفاق هرچند اتفاقات خوبی بودند اما همزمانی آن ها باهم و مصادف شدن آزادسازی با خصوصی سازی مشکلات بسیاری را در بازار بیمه بوجود آورد. مدیرعامل بیمه پاسارگاد در ادامه افزود، اگر آزادسازی به طور کامل انجام می شد و پس از آن خصوصی سازی آغاز می گردید و یا اگر ابتدا خصوصی سازی، به کمال می رسید و شرکت های خصوصی جدید، می توانستند در این بازار با اصول حرفه ای و فنی، مدیریت شوند، و سپس آرام آرام نرخ ها یا تعرفه های بازار حذف می شد، شرایط بهتری فراهم می گردید. وی افزود: نکته مهم دیگری که می توان عنوان کرد: عدم ضرورت حذف تعرفه ها بصورت کامل و یکجا در بسیاری از رشته ها است. وی افزود: ما می توانستیم حذف تعرفه ها را بصورت تدریجی پیش ببریم؛ و قبل از آن کاهش نرخ ها را آغاز کنیم و به تدریج نرخ ها را آنقدر کاهش دهیم تا بازار پس از رسیدن به حداقلی منطقی کنترل و نظارت می شد. اما متاسفانه این اتفاق هم نیفتاد و آزادسازی نرخ ها، به صورت یکباره اتفاق افتاد.
ضمیری در پاسخ به راه حل های موجود برای حل این مسئله عنوان کرد: بیمه مرکزی باید از طریق نظارت مالی و نظارت بر توانگری شرکت های بیمه آن ها را وادار به تبعیت از نرخ های فنی کرده و اجازه ندهد شرکت های بیمه از نرخ هایی که فنی نبوده و به نوعی نرخ های رقابت ناسالم اند استفاده کنند و با این کار در بازار بیمه باعث آشوب شوند. وی اذعان کرد، در شرایط فعلی به نظر می رسد، بیمه مرکزی باید اصرار موکد بر اجرای مقررات مربوط به نظام نظارت بر اساس توانگری مالی را در دستور کار خود قرار دهد تا از آشفتگی بازار کاسته شده و سر و سامان یابد.
ضمیری در ادامه گفتگو با آیین، درخصوص نحوه تدوین آیین نامه نظارت مالی گفت: به نظر می رسد تصور دائمی بودن آیین نامه و عدم نیاز به اصلاح و تطبیق آن با شرایط بازار تصور اشتباهی است. اما در شرایط فعلی اجرای آن ضروری به نظر می رسد. وی افزود: این آئین نامه ابتدا باید به مرحله اجرا درآید تا موارد پیش بینی شده در آن به صورت عملی و در مرحله اجرا، مورد ارزیابی قرار گیرد و درصورتیکه نیاز به اصلاح احساس شد در آینده بتوان اصلاحاتی متناسب با تغییرات و شرایط بازار، در آن انجام شود. وی در ادامه اظهار داشت: با در نظر داشتن این نکته که مقررات نظارت بر اساس تعرفه در بازار بیمه کشور کنار گذاشته شده است، تدوین و اجرای آئین نامه نظارت مالی بر اساس توانگری مالی شرکت های بیمه ضروری به نظر می رسد. وی تاکید کرد بیمه مرکزی با انجام کار کارشناسی مستمر نهایتا آئین نامه مذکور را تصویب، و جهت اجرا به شرکت های بیمه ابلاغ کرده است.

 

افزودن نظر


 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن حرفه ای صنعت بیمه می باشد.

info@ahsb.ir